Jádrové vrtání

Jádrové vrtání se používá v případech, kdy je třeba vytvořit přesný kruhový otvor v betonu, železobetonu nebo hornině.

Řezání stěnovou pilou

Řezání stěnovou pilou je používáno při řezání svislých betonových a železobetonových konstrukcí (stěn).

Řezání spár

Řezání řezačem spár je nejběžněji používaný způsob řezání podlah. Obvykle využívaná metoda na řezání pojízdných povrchů (betonové podlahy, průmyslové podlahy, vozovky).

Řezání v panelovém domě

Řezání stěn v panelových domech je specifické oproti jiným aplikacím tím, že při řezání nesmí docházet k únikům chladící vody, které by mohlo u sousedů způsobit škody.

Řezání lanovou pilou

Řezání lanovou pilou je vhodný způsob dělení velkých bloků silně vyztuženého železobetonu jako jsou například mohutné základy technologií, mostní konstrukce a vodní díla.

Těsnění prostupů

Souběžně s jádrovým vrtáním provádíme těsnění ocelového potrubí metodou Taylor - Seal, která umožňuje dokonalé a pružné utěsnění potrubí pro všechna média.

Chemické kotvení

Chemické kotvení je bezpečný a vysoce kvalitní způsob upevnění ocelových šroubů, svorníků a tyčí pro kotvení strojů a ocelových konstrukcí.

Zesilování konstrukcí

Technologie vlepování uhlíkových CFRP lamel a tkanin byly speciálně vyvinuty ke konstrukčnímu posilování staveb (zejména betonových a železobetonových).